RSIN:
804277862

 

Email:
mfjbacker@hotmail.com

 
 
 

Bestuur:
Voorzitter/penningmeester
M.F.J. Backer

Secretaris
A. Tilanus

Bestuurslid
L. Florizoone
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Wolf van Cassel Stichting

 

Doelstelling:

Steunen en gelegenheid bieden aan kunstenaars om niet of met een minimum aan kosten creatief werk te verrichten.


Beleidsplan:
- Ondersteunen van kunst beoefenaars.

- Kortstondig gelegenheid bieden voor artist in residence.

- Beheren van teksten die gerelateerd zijn aan de vriendenkring rond de oprichters van de Stichting.
 
Beloningsbeleid:
Bestuurders ontvangen naast eventuele onkostenvergoeding geen beloning.
   
Activiteiten:

Activiteiten 2015

 

-      Oprichting uitgeverij de Roos 

-      Uitgave van brieven van Ida Gerhardt

-      Uitgave bundel poëzie van Corrado hoorweg

-      Uitgave vertaling van Hymnen van Stefan George

-      Onderhoud aan de artist in residence woning (€ 10.475).

-      Organisatie en bekostiging van de jaarlijkse meeting van vrienden van de Wolf van Cassel Stichting (€ 1.231).

-      Voorbereiding boekuitgave (€ 22.271)

-      Ondersteuning Hortulus (€ 200)

 

 

Activiteiten 2016:

-          Bewerking uitgave van brieven van Manuel Goldschmidt en Claus Bock Voorbereiding bundel poëzie (september 2017)

-          Monteverdi Kamerkoor reservering (€ 3.000 uitbetaald juni 2017)

-          Reservering Boekuitgave Fricker (€ 3.800 2017 betaald)

-          Organisatie en bekostiging van de jaarlijkse meeting van vrienden van de Wolf van Cassel Stichting

 

Activiteiten 2017:

-          Afronding briefwisseling Goldschmidt Bock (betaling eind 2018 verwacht)

-          Boekuitgave in de serie De Roos (geannuleerd)

-          Organisatie en bekostiging van de jaarlijkse meeting van vrienden van de Wolf van Cassel Stichting (€ 1.100)

-          Onkosten Huis Bacharach (€ 10.000)

 

Op komst 2018:

-          Afronding briefwisseling Goldschmidt Bock (zie 2017)

-          Boekuitgave in de serie De Roos (€ 5.000)

-          Organisatie en bekostiging van de jaarlijkse meeting van vrienden van Wolf van Cassel Stichting (€ 1.000)

-          Boekuitgave aanvraag M. Verboom (€ 5.500)

-          Onkosten Huis Bacharach (€ 10.000)

 

De staat van baten en lasten:

       
   

2017

2016

2015

Baten

       

Inkomsten

                   8.942

                12.755

                 21.000

Vermogenswinst

                55.689

                54.974

                 24.227

Bijzondere inkomsten

                   5.177

                             -  

                             -  

         

Lasten

       

Algemene kosten

                23.876

               22.886

                25.184

Doelbesteding

                16.693

                25.901

                 32.997