RSIN:
804277862

 

Email:
mfjbacker@hotmail.com

 
 
 

Bestuur:
Voorzitter/penningmeester
M.F.J. Backer

Secretaris
A. Tilanus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wolf van Cassel Stichting

 

Doelstelling:

Steunen en gelegenheid bieden aan kunstenaars om niet of met een minimum aan kosten creatief werk te verrichten.


Beleidsplan:
- Ondersteunen van kunst beoefenaars.

- Kortstondig gelegenheid bieden voor artist in residence.

- Beheren van teksten die gerelateerd zijn aan de vriendenkring rond de oprichters van de Stichting.
 
Beloningsbeleid:
Bestuurders ontvangen naast eventuele onkostenvergoeding geen beloning.
   
Activiteiten:

Activiteiten 2013
-     Ondersteuning uitvoering Monteverdi Kamerkoor (€ 2000).

-     Onderhoud aan de artist in residence woning (€ 10.000).

-     Organisatie en bekostiging van de jaarlijkse meeting van vrienden van de Wolf van Cassel Stichting (€ 1000).

-     Ondersteuning redactie van een commentaar op een bundel van George (€ 400).

Activiteiten 2014

-    Ondersteuning uitvoering Monteverdi Kamerkoor (€ 3500)

-     Onderhoud aan de artist in residence woning (€ 10.475)

-     Organisatie en bekostiging van de jaarlijkse meeting van vrienden van de Wolf van Cassel Stichting (€ 1.231)

-     Voorbereiding boekuitgave (€ 22.271)

-     Ondersteuning Hortulus (€ 1.043)

 

Activiteiten 2015

 

-      Oprichting uitgeverij de Roos

 

-      Uitgave van brieven van Ida Gerhardt

 

-      Uitgave bundel poëzie van Corrado hoorweg

 

-      Uitgave vertaling van Hymnen van Stefan George

 

-      Onderhoud aan de artist in residence woning (€ 10.475).

 

-      Organisatie en bekostiging van de jaarlijkse meeting van vrienden van de Wolf van Cassel Stichting (€ 1.231).

 

-      Voorbereiding boekuitgave (€ 22.271)

 

-      Ondersteuning Hortulus (€ 200)

 

 

Activiteiten 2016:

-      Bewerking uitgave van brieven van Manuel Goldschmidt en Claus Bock Voorbereiding bundel poëzie (september 2017)

-      Monteverdi Kamerkoor reservering (3000 uitbetaald juni 2017)

-      Reservering Boekuitgave Fricker (3800 2017 betaald)

-      Organisatie en bekostiging van de jaarlijkse meeting van vrienden van de Wolf van Cassel Stichting

 

Op komst 2017

 

-      Afronding briefwisseling Goldschmidt Bock

-      Boekuitgave in de serie De Roos

-      Organisatie en bekostiging van de jaarlijkse meeting van vrienden van de Wolf van Cassel Stichting 

 

 

De staat van baten en lasten in euro's:

     
 

2015

2014

2013

Baten

     

Inkomsten

 € 21.000,00

 € 29.593,00

 € 29.589,00

Vermogenswinst

 € 24.227,00

 € 79.220,00

 € 29.336,00

Bijzondere inkomsten

 €                 -  

 

 €    8.200,00

       

Lasten

     

Algemene kosten

 € 25.184,00

 € 20.203,00

 € 16.094,00

Doelbesteding

 € 32.997,00

 € 38.520,00

 € 14.823,00

 

 

De staat van baten en  lasten in euro's:

 
 

2016

Baten

 

Inkomsten

 € 12.755,00

Vermogenswinst

 € 54.974,00

Bijzondere inkomsten

 €                 -  

   

Lasten

 

Algemene kosten

 € 22.886,00

Doelbesteding

 € 25.901,00